Người đã để lại tài sản vô giá đó là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp của Người; đó là kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và của thời đại.
Trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp, có một đồng chí cán bộ trung đoàn thường hay quát mắng, đôi khi còn bợp tai chiến sĩ. Đồng chí này đã từng là giao thông, bảo vệ Bác đi ra nước ngoài trước Cách mạng Tháng Tám.
Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Người là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống để mọi người học tập.Do đó, trường tiểu học Cam Thành Bắc luôn tổ chức Kể chuyện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để nhân ...