A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHONG TRÀO RÈN CHỮ GIỮ VỞ NĂM HỌC: 2017-2018

Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường tiểu học Cam Thành Bắc, Căn cứ đặc điểm, tình hình của nhà trường, bộ phận Chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào rèn chữ giữ vở năm học 2017-2018 như sau:

       Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường tiểu học Cam Thành Bắc,

       Căn cứ đặc điểm, tình hình của nhà trường, bộ phận Chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào rèn chữ giữ vở năm học 2017-2018 như sau:

1.Mục đích:

-Tạo điều kiện để học sinh thể hiện khả năng viết chữ đẹp và quá trình giữ vở sạch của mình.

- Qua phong trào rèn cho HS cách viết đúng mẫu chữ, rèn đức tính cẩn thận, khả năng thẩm mỹ cho học sinh, tạo phong trào thi đua viết chữ đẹp trong nhà trường.

- Qua phong trào tuyển chọn đội tuyển dự thi viết chữ đẹp cấp huyện.

2. Đối tượng tham gia:

- Đối tượng: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

3. Thời gian triển khai: Bắt đầu từ tháng 9

4. Tổ chức thực hiện:

Từ 20 đến 25 hàng tháng, GVCN kiểm tra VSCĐ của HS ( Mỗi tháng kiểm tra 1 loại vở do tổ thống nhất), cuối tháng Tổ trưởng tổ chức bình xét  chọn lớp đạt kết quả cao nhất để nhà trường trao thưởng.

a.     Cách bình xét:

-  Căn cứ vào số lượng vở xếp loại A của mỗi lớp đưa lên để bình xét.

- Tổ trưởng kiểm tra thực tế việc đánh giá VSCĐ của GV ( So với cách xếp loại trong vở HS đưa lên)

- Nhận xét và lựa chọn lớp có kết quả rèn chữ giữ vở tốt nhất để nhận thưởng.

Lưu ý: Việc thống nhất loại vở kiểm tra trong tháng và kết quả bình chọn được thể hiện đầy đủ trong biên bản họp tổ thường kì.

b.     Trao thưởng

- Cuối tháng,tổ trưởng báo tên lớp đạt xuất sắc  để tổng hợp phát thưởng.

- Nhà trường trao thưởng cho 5 lớp của 5 tổ có kết quả cao nhất vào sáng thứ hai chào cờ của tuần kế tiếp.

5. Dự trù kinh phí:

50.000 đồng/ tháng x 5 tổ x 8 tháng = 2.000.000 đồng

Trên đây là kế hoạch tổ chức phong trào rèn chữ  giữ vở năm học 2017- 2018 của trường TH Cam Thành Bắc, đề nghị các tổ triển khai thực hiện nghiêm túc./.

                                                                                                 P.Hiệu trưởng

                                                                                  


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan