QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

I. Sơ lược về quá trình hình thành nhà trường:

          Trường Tiểu học Cam Thành Bắc được thành lập năm 1990. Tiền thân của nhà trường là trường cấp 1,2 Cam Thành Bắc.

          Ngay từ khi mới thành lập, trong hoàn cảnh khó khăn, cơ sở vật chất của Nhà trường chỉ tiếp nhận cơ ngơi của Đội Máy Kéo Thị xã Cam Ranh để lại.

          Trong những năm đầu mới thành lập trường là thời kỳ thử thách với những khó khăn song tập thể nhà trường vẫn giữ vững mục tiêu đào tạo, đoàn kết, thống nhất xây dựng tập thể vững mạnh xứng đáng là niềm tin của Đảng, của nhân dân xã Cam Thành Bắc.

          Những năm học trước đây, trường có 2 điểm trường cách nhau khoảng 1km, điểm chính ở thôn Tân Phú, và một điểm khác ở thôn Tân Lập. Điểm trường ở thôn Tân Lập cơ sở vật chất đã xuống cấp, sân trường thường hay đọng nước vào mùa mưa gây trở ngại cho giáo viên và học sinh.

          Được sự quan tâm của UBND huyện và Phòng GD&ĐT Cam Lâm, năm học 2008, ở điểm trường chính, trường được đầu tư xây dựng 10 phòng học cấp 4 và khu nhà Hành chính với đầy đủ các phòng chức năng. Năm 2009, trường tiếp tục được đầu tư xây dựng 6 phòng học cấp 4 nâng số phòng học ở điểm trường chính lên 26 phòng đủ cho học sinh học tập trung tại một điểm.  Cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng khang trang đủ điều kiện cho 100% học sinh được học 2 buổi/ngày.

            Từ năm học 2010-2011, trường Tiểu học Cam Thành Bắc tập trung lại một điểm tại thôn Tân Phú, thuận lợi trong việc quản lý chỉ đạo cũng như việc tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh. Tháng 12/2010, trường Tiểu học Cam Thành Bắc được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo Quyết định số 3158/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa. 

II. Đặc điểm nhà trường năm học 2016-2017

1. Về học sinh

Khối lớp

Đầu năm

Cuối năm

Ghi chú

Số lớp

Số HS

nữ

Số lớp

Số HS

Nữ

1

5

121

59

5

118

58

Giảm3

2

6

161

73

6

162

73

Tăng 1

3

4

136

71

4

134

71

Giảm 2

4

5

125

59

5

125

59

/

5

5

120

64

5

119

64

Giảm 1

TC

25

663

326

25

658

325

Giảm 5

2. Về CB, GV, NV:

          * Tổng số: 48/42 nữ                       

          - Cán bộ quản lý: 02/ 02 nữ             

          - Giáo viên: 39/34 nữ; trong đó:

                   + Giáo viên Tổng phụ trách: 01/01 nữ                

                   + Giáo viên Thể dục: 02/ 01 nữ

                   + Giáo viên Mỹ thuật: 01/01 nữ

                   + Giáo viên Âm nhạc: 02/02 nữ                          

                   + Giáo viên Tiếng Anh: 02/02 nữ

                   + Giáo viên chủ nhiệm: 25/21 nữ

                   + Giáo viên dạy tiết: 06/06 nữ         

- Nhân viên: 07/06 nữ

     + Văn phòng: 03/03 nữ

+ Hợp đồng 68: 04/03 nữ

          * Trình độ chuyên môn:

          - Cán bộ quản lý: Đại học: 02/ 02 nữ                  

          - Giáo viên:

                   + Đại học: 28/23 nữ

                   + Cao đẳng: 10/10 nữ

                   + Trung cấp: 01/01 nữ

- Nhân viên văn phòng:

     + Đại học: 01/01 nữ

+ Cao đẳng: 0

+ Trung cấp: 02/02 nữ

          * Giáo viên có trình độ chuyên môn trên chuẩn đào tạo: 38/39; tỷ lệ: 97,4%

          * Trường có Chi bộ đảng với 15 đảng viên/13 nữ; tỷ lệ: 31,3%

          * Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 tháng 12/2010, được công nhận lại vào ngày 23/2/2017.