LÃNH ĐẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

Từ năm 1990 đến nay

 

 

Thời gian

Họ và tên

 

Chức vụ

Ghi chú

Từ 1990

Thầy Ngô Văn

Hòa

Hiệu trưởng

Nghỉ hưu

 

Thầy Phạm Xuân

Khoa

Phó Hiệu trưởng

 

 

Thầy Phạm Xuân

Khoa

Hiệu trưởng

Chuyển công tác

 

Cô Phạm Thị Lan

Khanh

Phó Hiệu trưởng

 

Từ 15/9/2009

Cô Nguyễn Thị Thanh

Tâm

Hiệu trưởng

 

 

Cô Phạm Thị Lan

Khanh

Phó Hiệu trưởng

Chuyển công tác

 

Cô Nguyễn Thị Thanh

Tâm

Hiệu trưởng

 

Tháng 01/2012

Cô Lê Thị Thanh

Thùy

Phó Hiệu trưởng